LinkedIn algoritm – hiljutised muutused

LinkedIn algoritm - hiljutised muudatused

Turundades LinkedIn’is võib tekkida küsimusi, kuidas LinkedIn algoritm täpsemalt toimib – millele peaks rõhku pöörama, et jõuda iga postitusega maksimaalse arvu inimesteni?

Tänases blogipostituses toome välja mõned hiljutised muudatused, mis LinkedIn algoritmis sisse on viidud. Postituse kirjutamisel tuginesime 12.oktoober 2020 avaldatud uuringule, mis on leitav SIIT.

SSI skoori mõju postituste ulatusele

SSI ehk sotsiaalse müügi indeks mõjutab LinkedIn postituste ulatust. Algoritm näitab postitust esialgu vaid valitud sihtrühmale Sinu jälgijaskonnast. Selle sihtrühma suurust mõjutab SSI skoor. Mida kõrgem see on, seda rohkematele inimestele seda esimese korraga kuvatakse.

Uuring näitab, kuidas kõrgema SSI-ga kontod jõudsid suurema hulga inimesteni LinkedIn platvormil:

 • SSI skoor >90 = 150%
 • 75-90 = 125%
 • 60-75 = 100% (tavaline ulatus)
 • 45-60 = 75%
 • 30-45 = 50%
 • < 30 = 25%

SSI indeks tõuseb drastiliselt, kui kasutate LinkedIn Premiumi. See on üks n-ö lisaväärtustest, mida LinkedIn Premium kasutajad näevad – justkui orgaanlise leviku kasvu.

Enda LinkedIn profiili SSI indeksit saate lähemalt uurida SIIT.

SSI skoor - LinkedIn algoritm
SSI skoor mõjutab postituste levikut

Optimeeritud profiil loob eeldused sisu leitavusele LinkedIn’is

LinkedIn annab Sinu profiilile hinnangu sõltuvalt sellest, kui sisukas Sinu profiil on. Mida rohkem informatsiooni Sa enda kohta sisestanud oled, seda kõrgem on skoor. Nüüd on selge ka see, et profiili sisukus mõjutab ka postituste ulatust.

Skoor jaguneb järgnevalt:

 1. All-Star – postitused jõuavad keskmiselt 1,5x Sinu olemasoleva jälgijaskonnani;
 2. Intermediate – umbes sama suure hulga inimesteni, kes Sinu kontaktivõrgustikus on;
 3. Beginner – poole võrra vähemate inimesteni, kes Su kontaktivõrgustikku lisatud on.

SSI indeks ja All-Star profiil mõjutavad seega esmase sihtgrupi suurust, kellele postitust kuvatakse.

All Star profiil - LinkedIn
All Star profiil – LinkedIn

Kasuta 3-9 erinevat teemaviidet

Postitused, millel on kuni 3 või rohkem kui 10 teemaviidet, levivad 20-40% väiksema hulga inimesteni võrreldes postitustega, mille teemaviidete arv jääb 3-9 vahele.

Teemaviite kasutamise asukoht ei mõjuta postituse ulatust. Võid seda kasutada postituse alguses, teksti sees või lõpus.

Teemaviited, millel on rohkem kui 100 000 jälgijat, tekitavad positiivset mõju postituse levikule.

Teemaviiteid tasub strateegiliselt kasutada, sest LinkedIn kuvab teemaviidetega seotud postitusi n-ö soovituslike postitustena uudisvoos inimestele, kes neid konkreetseid teemaviiteid jälgivad.

Kasuta maksimaalselt 3-9 teemaviidet oma postitustes
Kasuta maksimaalselt 3-9 teemaviidet oma postitustes

Postituste levikut mõjutab ka postitusel veedetud aeg

2020. aasta mais teatati, et LinkedIn algoritm võtab arvesse ka postitusel veedetud aega (ing.k dwelltime). Dwelltime arvestamisel mõõdetakse kahte näitajat:

 1. Kui kaua postitust ekraanil kuvatakse;
 2. Kas inimesed klikivad “See more” nupule.

Enam ei ole esmatähtis saada inimeste tähelepanu uudisvoos, vaid ka see, et me suudaksime seda tähelepanu hoida.

Postitusel veedetud aja osas on suurimaks faktoriks muidugi postituste formaat:

 • Dokumendipostitused – 40-60% rohkem ulatust
 • Videopostitused – 20-40% rohkem ulatust
 • Postitused väliste linkidega – 15 – 30% rohkem ulatust
 • Postitused, millel on vähem kui 3 rida teksti – 20% vähem ulatust

Järeldus: lingid, mis on postituste sees, ei mõjuta nii drastiliselt Sinu postituse ulatust, nagu me varem eeldasime.

Postituste loomisel kasuta formaate, kus inimestel on võimalik visuaalselt sisu tarbida ja süveneda sellesse, mida Sa öelda soovid. Loo pikki sisutekste, mis oleksid relevantsed (max 1300 tähemärki).

Esimesed 2h on kriitilise tähtsusega!

LinkedIn algoritm katsetab Sinu postituste asjakohasust 2h jooksul pärast postitamist. Tähtis on silmas pidada seda, et mida rohkem reaktsioone Sa esimese 2h jooksul saad, seda kaugemale Sinu postitus levib:

 • Postitused, mille lõplik ulatus oli 50 000, said esimese 2h jooksul keskmiselt 100 postituse haaramist (reaktsiooni, kommentaari, jagamist, “See more” klikke);
 • 30 000 – 50 000 ulatusega postitused said keskmiselt 65 postituse haaramist;
 • 20 000 – 30 000 ulatusega postitused said keskmiselt 42 postituse haaramist;
 • 10 000 – 20 000 ulatusega postitused keskmiselt 28 postituse haaramist.

Parim aeg postitamiseks on hommikuti kell 8-10. Kõige paremini toimivad postitused, mis on lisatud teisipäeval.

Laupäeval ja pühapäeval on ligi 50% inimestest aktiivsed. Nendest ainult 25% postitavad.

Postituse autor peab 24h jooksul kommentaaridele vastama, et tekiks positiivne efekt algoritmile (postitus leviks rohkemate inimesteni).

Kui on suur vajadus postitusi automaatselt postitada, siis on võimalik teha seda Hootsuite kaudu.

Postituste ajastamine mängib suurt rolli. Mida rohkem inimesi esimese 2h jooksul reageerivad, seda suurem on postituse levik.
Postituste ajastamine mängib suurt rolli. Mida rohkem inimesi esimese 2h jooksul postitusega interakteeruvad, seda suurem on postituse levik.

Kasuta kasutajate märkimise funktsionaalsust mõistlikult

Inimeste või ettevõtete märkimine oma postitustesse ei tõsta automaatselt postituse nähtavust!

See annab võimaluse kiirelt neid teavitada, kes on postitusega seotud. Sinu postituse ulatusele annab kaasa see, kui inimesed, keda oma postituses märkisid, seda jagaksid, kommenteeriksid või reageeriksid sellele.

Kui need inimesed, kelle Sa postitusse märkisid, ei reageeri või eemaldavad postitusest märke, siis karistab algoritm Sind kui spämmijat – Sinu postituste ulatust hakatakse piirama.

Selleks, et märkimine annaks positiivset efekti, peavad vähemalt 50% inimesi, kes Sinu postituses märgitud, postitusele reageerima (jagama, reageerima, kommenteerima).

Kui reageerib vähem kui 25% märgitutest, siis võetakse seda kui spämmi ning Sinu postituse ulatust piiratakse 20-30% võrra.

Väliste linkide kasutamine postitustes

Kuidas väliseid linke postitustesse lisada?

 • Lisa link pärast postitamist, kasutades “Edit” funktsiooni;
 • Lisa link teksti sisse, mitte lõppu või algusesse;

Postitused, millel on 2 linki, saavad 25% vähem vaatamisi.

Postitused, millel on 3 või rohkem linki, saavad 40% vähem vaatamisi.

Parima tulemuse saavutamiseks kasuta seega ühte linki.

Loo kommentaaridega diskussiooni

Kui Su postitus on rakett, siis kommentaar on sellele kui raketikütus. Postitusele reageerimistega võrreldes annavad kommentaarid ulatuse tõstmisel 2x paremaid tulemusi. Jagamistega võrreldes lausa 8x paremaid tulemusi!

Inimesed, kes Sinu postituste alla kommenteerivad, aitavad Sinu postitust nähtavamaks teha. Kuidas nii? Nende jälgijad näevad uudisvoos, kui nad on kellegi postituse alla kommenteerinud. Parim mõju algoritmile avaldub, kui postituse autor kommentaaridele vähem kui 2h jooksul vastab.

Jagamine = sisu duplikeerimine = not recommended

Jagamine ei mõju postituse ulatusele hästi. LinkedIn jaoks tähendab postituse jagamine seda, et kui inimene on sama postitust oma uudisvoos juba näinud, siis toimib see negatiivselt. Kaua Sa ühte ja sama postitust ikka oma uudisvoos näha soovid, eksole?

Pro tip:

Ärge lubage oma inimestel jagada ettevõtte lehel olevaid postitusi otse oma seinale. Parem öelge neile, et nad lisaksid postituse alla kommentaari, mis annaks lisandväärtust ja toetaks esialgset postitust. Teine võimalus on see, et nad postitavad sama visuaali, kuid oma sõnadega formuleeritud sõnumi otse oma LinkedIn profiilile. Nii jõuab info suurema hulga inimesteni.

Video eraldab terad sõkaldest

LinkedIn’ile meeldivad videopostitused, mis on otse LinkedIn’I üles laetud. Eelnevalt mainitud postitusel viidetud aeg mõjub videopostitustele hästi ja tõstab keskmiselt 20-40% postituse ulatust, video vaatamisi ning haaravust.

Ideaalne videopostitus:

 • 30-60 sekundit pikk;
 • Ruutformaadis (kasutab ekraanil rohkem ruumi, mugavam tarbida ning toimib thumbstopperina efektiivsemalt);
 • Subtiitritega (üle 50% LinkedIn kasutajatest vaatavad videoid hääletult).

Uuringus tuuakse välja, et eelmise aastaga võrreldes on 2020. a juulis videote haaravus kasvanud 10-30%.

Videopostituse statistika - LinkedIn leht
Videopostituse statistika MoliveryMedia LinkedIn lehelt. Jälgijaid oli lehel selle kuvatõmmise tegemisel 339.

Loo sisu, millele LinkedIn ise raketikütust juurde valab!

LinkedIn algoritm levitab postitusi, mis on LinkedIn silmis kõrgema prioriteetsusega. S.t, et need on sisu formaadid, mis inimestele korda lähevad, neid platvormil hoiavad ja pidevalt tagasi tulema panevad.

Kõrgema prioriteetsusega sisuformaadid on:

 • Tekstipostitused;
 • Fotod (eriti fotoalbumid, sest sellega kaasneb suurem postituse haaravus);
 • Esitlused (.pdf dokumendid), mida toetab tekst;
 • Videopostitused, mis on LinkedIn otse üles laetud või Vimeo lingiga jagatud videod.
Esitlused LinkedIn lehel
Esitlused LinkedIn lehel

Väiksema ulatuse saavad järgnevas formaadis postitused:

 • Küsitlused
 • YouTube lingiga jagatud videod
 • Välised lingid
 • LinkedIn artiklid

Mida arvata LinkedIn artiklitest?

Artiklite vaatamised on 2016. aastast alates drastiliselt langenud. Artiklid, millel on sama sisu, sama palju reageerimisi, kommentaare ja jagamisi nagu postitustel isiklikel profiilidel, saavad 70-85% vähem vaatamisi.

2019. aastal tutvustati LinkedIn Newsletter (LinkedIn uudiskirja) funktsiooni, mida vaikselt erinevates riikides kasutusele võetakse.

Kasutajad saavad spetsiifiliste uudiskirjadega liituda, mis initsieerivad uue artikli avalikustamisel järgnevad tegevused:

 1. Liikmed saavad teavituse LinkedIn’is;
 2. Uudiskiri saadetakse inimestele meiliaadressile.

Ameerika statistika põhjal on LinkedIn uudiskirjadel 4x rohkem vaatamisi kui tavalistel LinkedIn artiklitel.

Analüüsi pidevalt tulemusi

Mõned inimesed jagavad päevas mitu postitust. Teised jällegi soovitavad 2x nädalas postitada. Sinu postitamise intervall LinkedIn’is peaks põhinema sisupostituste eelnevatel tulemustel.

LinkedIn algoritm ei näita uudisvoos rohkem kui kahte sisupostitust sama autori poolt. Kui Sa postitad teise sisupostituse päevas, siis hakkab LinkedIn seda postitust analüüsima. See piirab ajutiselt Sinu esimese postituse ulatust uudisvoos. Kui Su teine postitus toimib väga hästi, siis saab su esimene postitus 50% vähem nähtavust. Kui Su teine postitus hästi ei toimi, siis saab esimene postitus ikkagi 20% vähem vaatamisi.

Näpunäide: kui Su postitustel on kõrge haaravus, siis ära postita uut sisupostitust enne kui sa oled näinud tõsist langust postituse ulatuses Kui Sa teisel päeval oma postituse alla kommenteerid, tõstad sa postituse nähtavust 15% võrra.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga