Google Analytics esialgne seadistamine

Google Analytics konto seadistamine | MoliveryMedia

Nüüd, kus Sul on Google Analytics konto edukalt loodud ja veebilehele lisatud, on paslik see seadistada esimesest päevast alates infot koguma.

Esmalt, on Sul vaja luua Google Analytics kasutajate hierarhia/ülesehitus.

Google Analytics kasutaja hierarhia jaguneb:

 1. Kasutajate (Accounts);
 2. Allikate (Properties);
 3. ning vaadete (Views) vahel.
Google Analytics kontode hierarhia

Ühe Google kasutaja alt saab luua mitmeid kasutajaid. Ühel Google Analytics kasutajal võib olla kuni 50 erinevat allikat või individuaalseid veebilehti.

Allikate all võib olla kuni 25 erinevat vaadet, mida kasutatakse raporteerimiseks.

Google Analytics konto seadistamise hierarhia 2 erineva konto näitel

Vaated ehk Views on koht, kus Sa näed oma raporteid. Iga vaadet on Sul võimalik endal seadistada täpselt selliselt, kuidas Sa statistikat näha soovid.

Lisavaadete loomine annab Sulle võimaluse filtreerida statistikat – näiteks eesmärkide või konversioonide alusel. Vaadete loomisel arvesta asjaoluga, et kui Sa lood uue vaate, siis eelmiste perioodide statistikat uues vaates ei kuvata.

1) Loo “Raw Data” vaade igale Google Analytics allikale

Iga Google Analytics allika esimeseks vaateks peaks olema “Raw Data”. Nagu nimigi ütleb, indikeerib see “toorest statistikat”, mida Google Analytics Sinu veebilehelt kogub.

Seda vaadet Sa ei puudu. Sealset statistikat Sa kuidagi filtreerida ei tohiks.

“Raw Data” vaade võimaldab Sul ilma filtrite ja muudatusteta jälgida statistikat, mida veebileht kogub.

Tegemist on justkui baasvaatega Sinu järgnevatele vaadetele.

Kui Sa pole ise loonud lisavaadet Google Analyticsis, siis on default vaateks nimetatud “All Web Site Data”. Ise saad uusi vaateid luua Google Analytics seadetes.

Uue vaate ehk View loomine Google Analyticsis.

Nimeta uuele vaatele sobiv nimetus, mis aitab Sul eristada baasvaadet teistest.

Nimeta uus vaade nimetusega, mis aitab Sul eristada baasvaadet teistest

Kui see tehtud, siis aktiveeri Ecommerce ja/või Site Search funktsioonid erinevate Google toodetega (peatume sel teemal artikli lõpus).

Pro tip 1:
Igale veebilehele, mis Su ettevõttel on, on mõistlik luua eraldiseisev allikas. Näiteks, kui Sul on e-pood, mis müüb kohvitopse ja teetasside müümiseks on Sul eraldiseisev veebileht, siis peaksid mõlemal lehel olema unikaalsed allikad (Properties) ja vaated (Views).

Pro tip 2:
Kui Sa haldad erinevate ettevõtete Google Analytics kontosid, siis loo igale ärile eraldiseisev konto. Selline kasutajate haldamine võimaldab Sul lihtsasti jagada omanikuõigusi ettevõttele.

Pro tip 3:
Kui Sul on ülesandeks luua enda ettevõttele Google Analytics konto, siis ole hea, ja registreeri see ettevõtte e-postiaadressiga. Kui Sa lood selle enda isikliku konto alt, siis tekib hiljem probleeme omanikuõiguse jaotamisega, eriti olukorras, kus Sa ei pruugi tulevikus ettevõttes töötada.

2) Seadista allika ehk Property põhised funktsioonid

Allikate kaudu on Sul võimalik kasutada erinevaid tööriistu raporteerimiseks.

Google Analytics seadistus

Property Settings alt saad Sa muuta oma allika nime, uuendada allika URL-I, valida esmase vaate ning lisada valdkonna kategooria.

Data Collection for Advertiser Features

Funktsioon võimaldab Sul koguda Google-põhist informatsiooni veebikülastajate demograafiliste ja kategooriliste huvipunktide kohta.

Selle funktsiooni kasutamise suureks eeliseks on asjaolu, et see võimaldab luua taasturundamiseks vajalikke liste Display Ads kampaaniate jaoks.

Vali menüüst Tracking Info ning Data Collection.

Lülita kõik nupud sisse ehk On positsiooni.

Data Collection for Advertiser Features.

Seda statistikat saad kasutada ka teiste kampaania puhul, kus on võimalik demograafilist statistikat sihtimiseks kasutada.

Google Ads kasutajad saavad ühendada oma Analytics kasutajaga ning luua täpseid liste külastajatepõhiste segmentide kaupa. Tänu Google Ads ja Google Analytics ühendamisele on võimalik Google Analyticsis demograafilist ja kategooriate põhiseid huvisid võimalik näha kahe raporti kaudu.

Kuidas Google Analyticsist täpseid taasturunduskampaaniate liste luua? Vaata lähemalt SIIT.

3) Kuidas Google Analytics Google Search Console’i ja Google Ads’iga siduda?

Kaks põhilist Google teenust, mis annavad Sulle Google Analyticsis parema ülevaate turundustegevustest on:

 1. Google Search Console. Jälgi oma veebilehe orgaaniliste otsingute tulemusi.
 2. Google Ads. Mõõda oma PPC tegevuste mõju.
Google Search Console ja Google Ads ühendamine Google Analytics'iga

Google Search Console

Google Search Console annab hea ülevaate orgaanilistest märksõnadest, mille kaudu inimesed tee Sinu veebileheni leiavad, milliseid lehti nad külastavad ja kuidas Sinu SEO tegevused mõjutavad leitavust otsimootoris.

All Products sektsioonis leiad Sa teenuse Search Console. Järgmisena vajuta nupule Link Google Search Console.

Google Searh Console ühendamine Google Analyticsiga

Järgmisena vajuta nupule Add.

Nüüd suunatakse Sind Google Search Console, kus Sul on vaja mõlemad kasutajad omavahel siduda.

Search Console statistika avaldub Acquisition sektsioonis Sinu raportite all:

Google Ads

Kui Sa investeerid Google Ads reklaamidesse, siis on Ads ja Analytics ühendamine no-brainer.

Ühildatavus annab Sulle Google Ads’is võimaluse:

 • Google Ads raportitesse üle kanda Goals ja Ecommerce raporteid;
 • Võimaluse kasutada Google Analyticsi täpsete taasturunduse listide loomiseks;
 • Lisamõõdikuid Analyticsist, mida saab üle kanda Google Ads raportitesse.

Google Analyticsis annab võimaluse:

 • Paremini aru saada multi-channel statistikast;
 • Erinevaid sisseehitatud raportite põhju Google Ads statistika tõlgendamiseks;
 • Hulgaliselt lisavõimalusi statistika segmenteerimiseks.

Kõige rohkem saavad kasu sellest e-kaubandusega tegelevad ettevõtted.

Google Ads ja Google Analytics omavaheline sidumine annab Sulle võimaluse efektiivsemalt oma reklaamieelarvet Google Ads’is planeerida.

Taasturunduse jaoks sihtrühmade loomiseks navigeeri Audience Definitions ning Audiences.

Google Ads ühendamine Google Analyticsiga

Taasturunduse jaoks saab luua erinevaid sihtrühmasid, nagu näiteks selle põhjal, kui mitut veebilehte külastajad sessiooni ajal külastasid või selle põhjal, kas nad täitsid mõne eesmärgi või mitte.

Näiteks, kui Sul on e-pood, mis müüb elektroonikat, siis on Sul võimalik luua sihtrühm, kes on üle 4 minuti veetnud aega fototarvikute sektsioonist, külastanud mälukaartide alamlehte või lisanud Sinu tooteid ostukorvi, aga näiteks lõpuks ikka ei ostnud midagi. Sellistele külastajatele on Sul võimalik luua Google Ads Display reklaame, et tuua nad tagasi veebilehele oma ostu lõpetama.

Oma Google Ads konto sidumiseks Google Analyticsiga on vaja teha paar klikki:

1.Kliki Google Ads konsoolis üleval paremal nurgas asuvale ikoonile “Tools & Settings”

2. Avanevas menüüs navigeeri Setup sektsiooni ning vajuta nupule Linked accounts.

3. Vajuta Google Analytics (UA) sektsioonis nupule Details. Kui soovid GA4 kasutajat linkida Google Ads kontoga, siis vajuta Google Analytics (GA4) & Firebase sektsioonis asuva Details nupule.

4. Actions veeru all olevale nupule LINK vajutades, saad Sa lisada oma Google Analytics allika Google Ads kontoga.

5. Vajuta Import site metrics.

6. Vajuta Save.

4) Seadista vaatepõhised funktsioonid

Google Analytics seadistamine

Vaatepõhiselt saad seadistada kolme eritüüpi funktsioone, mis aitavad raportid puhtamaks muuta ja paremini mõista veebikülastajaid:

 1. Lisa filtreid (Add Filters);
 2. Eralda URL-query parameters ehk URL-päringute parameetrid statistikast;
 3. Aktiveeri Site Search.

Lisa filtreid

Filtrid aitavad eraldada statistikat, mida Sa oma vaatesse (View) lisada ei soovi. Kõige tihedamalt filtreeritakse välja just majasisest statistikat, mis sisaldab veebikülastusi oma töötajatelt.

Lihtsaim viis selle teostamiseks on seadistada filter, mis sisaldab teie kontori IP aadressi. Kui teil on mitu erinevat kontorit, siis saate mitme IP aadressi info eraldada veebilehe statistikast.

Lisa filtreid Google Analyticsis

Filtrina saab lisada ka näiteks veebiliiklust, mis sisaldab veebiliiklust mingilt konkreetselt domeenilt või alamdomeenilt.

Veebiarenduse puhul on tavaks lisada filter, mis ei arvestaks sisse arendajate poolt tehtud tegevusi. Näiteks, kui seadistatakse Google Analytics konversioone, mida mõõta soovitakse, siis filtrita ummistuks Google Analytics statistika ära. Lisades filtri, ei kajastata Google Analytics statistikas testitud konversioonide statistikat.

Eralda URL-päringute parameetrid

URL-päringute parameetrid näitavad, kust külastajad tulevad või annavad informatsiooni külastaja ostukorvi kohta. Tegemist on väga kasulike parameetrite.

Küll aga, võivad need lehepõhist statistikat segaseks ajada.

Google Analytics näitab iga unikaalset URL-i eraldiseisvalt – selleks, et neid omavahel eristada, on mõistlik URL-päringute parameetreid eraldada.

Pro tip:
UTM parameetrid eraldatakse automaatselt URL-idest. Eralda ainult unikaalsed parameetrid, nagu näiteks see, mis näites kuvatud.

Ülemise näite puhul peaksid URL-päringu parameetri väljale lisama järgneva väärtuse:

URL-päringute parameetrite eraldamine annab võimaluse oma lehepõhist statistikat puhastada.

Aktiveeri Site Search

Kui Su veebilehel on otsingufunktsioon, mis kasutab päringu parameetreid, siis on Sul võimalik saada ülevaade veebilehe otsingus otsitavate märksõnade kohta.

Site Search märksõnade statistika annab Sulle võimaluse kasutajakogemust paremaks muuta. See aitab Sul täpselt aru saada, mida inimesed Sinu veebilehelt soovivad.

Aktiveeri Search Site

Enne, kui Site Search funktsiooni sisse lülitame, on meil tarvis aru saada, kuidas meie otsingusüsteem toimib.

Selleks mine oma veebilehele ja kasuta otsingufunktsiooni. Otsingutulemuse saabudes jälgi oma URL-i.

s=facebook näitab ära, et kasutasin otsingut ning otsisin märksõna “facebook”. Siinkohal oli otsingu indikaatoriks “s”. Jäta see meelde – seda läheb järgnevate sammude juures tarvis.

Kui Sa kasutad täpsemat otsingut oma veebilehel, siis võib indikaatoriks muutuda “advs=search+term”. Sellisel juhul on indikaatoriks “advs”.

Kui mõlemad indikaatorid on Sinu veebilehel kasutuses, siis tuleb need mõlemad indikaatorid lisada päringu parameetri kasti.Site Search aktiveerimine toimub View Settings sektsiooni alt.

Google Analytics seadistamine

Vajuta Site search Tracking sisse ning lisa päringu parameetrina eelnevas näited kuvatud indikaator. Meie näites oli selleks “s”.

Site Search seadistamine Google Analyticsis

Pro tip:
Kui Sinu veebileht ei kasuta päringu parameetreid, siis lihtsaim viis otsingutulemuste info kogumiseks on oma otsimootor ümber seadistada. Kui seda teha ei saa, siis saab seda infot koguda filtrite või Google Tag Manageri kaudu.

Kokkuvõtteks

Google Analytics konto esmane seadistamine on vajalik, et saada esimesest päevast alates õiget statistikat, mida hiljem analüüsida saaksid.

Konto hierarhia tuleks ettevõtte tasandil kindlasti läbi mõelda.

Kui ettevõte tegeleb erinevates riikides, siis on mõistlik igale riigile luua eraldiseisev Property või View, vastavalt sellele, kuidas teie strateegia ette näeb.

Rohkem lugemist Google Analytics teemadel👇

 1. Google Analytics 4 – kuidas seda kasutada?
 2. Google Analytics 3 – kuidas seda kasutada?
 3. Kuidas lisada Google Analytics oma kodulehele?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga